İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ

ILO Sözleşmeleri

İLO SÖZLEŞMELERİ
İLO Kabul Tarihi Sözleşmenin Adı
(Alfabetik Sıralama)
Kabul Edildiği
Kanun Tarihi/No
Yayımlandığı
Resmi Gazete
Tarihi/Sayısı
29.10.1914 2 No’lu İşsizlik Sözleşmesi 16.12.1950/5543 18.12.1950/7346
25.10.1921 11 No’lu Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi 24.10.1960/110 28.10.1960/10641
25.10.1921 14 No’lu Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi 11.02.1946/4865 16.02.1946/4634
29.10.1921 15 Nol’lu Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşçiler) Sözleşmesi 25.05.1959/7292 02.06.1959/10220
30.05.1928 26 No’lu Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi 25.06.1973/1769 03.07.1973/14583
06.06.1930 29 No’lu Zorla Çalıştırma Sözleşmesi 23.01.1998/4333 27.01.1998/23243
08.06.1933 34 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi
Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır.
11.02.1946/4866 16.02.1946/6234
04.06.1934 42 No’lu İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi (Revize) 11.02.1946/4864 16.02.1946/6234
04.06.1935 45 No’lu Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi 09.06.1937/3229 23.06.1937/3638
06.10.1936 53 No'lu Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme 25.6.2003/4906 -
06.10.1936 55 No'lu Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme 25.06.2003/4906 -
22.10.1936 58 No’lu Asgari Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize) 25.05.1959/7293 02.06.1959/10220
03.06.1937 59 No’lu Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize) 26.11.1992/3849 12.12.1992/21433M.
06.06.1946 68 No'lu Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme 15.07.2003/4943 -
06.06.1946 69 No'lu Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme 15.07.2003/4944 -
06.06.1946 73 No'lu Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme 25.06.2003/4908 -
19.09.1946 77 No’lu Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi 16.08.1983/2878 18.08.1983/18139
19.09.1946 80 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi 24.05.1949/5393 28.05.1949/7218
19.06.1947 81 No’lu İş Teftişi Sözleşmesi 13.12.1950/5690 22.12.1950/17689
17.06.1948 87 No’lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi 25.11.1992/3847 22.12.1992/21432M.
17.06.1948 88 No’lu İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi 30.11.1949/5448 07.12.1949/7373
08.06.1949 92 No'lu Mürettebatin Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme 25.06.2003/4907 -
08.06.1949 94 No’lu Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi 14.12.1960/161 21.12.1960/10686
08.06.1949 95 No’lu Ücretlerin Korunması Sözleşmesi 24.10.1960/109 28.10.1960/10641
08.06.1949 96 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Revize) 08.08.1951/5835 14.08.1951/7884
18.06.1949 98 No’lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi 08.08.1951/5834 14.08.1951/7884
06.06.1951 99 No’lu Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi 30.04.1969/1168 09.05.1969/13194
06.06.1951 100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi 13.12.1966/810 22.12.1966/12484
28.06.1952 102 No’lu Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi 29.07.1971/1451 10.08.1971/13922
05.06.1957 105 No’lu Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi 14.12.1960/162 21.12.1960/10686
29.04.1958 108 No'lu Gemiadamları Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme 15.07.2003/4939 -
04.06.1958 111 No’lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi 13.12.1966/811 22.12.1966/12484
01.06.1960 115 No’lu Radyasyondan Korunma Sözleşmesi 07.03.1968/1033 23.03.1968/12856
07.06.1961 116 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi 04.05.1967/862 13.05.1967/12597
28.06.1962 118 No’lu Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi 19.07.1971/1453 10.08.1971/13922
05.06.1963 119 No’lu Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi 23.05.1967/872 02.06.1967/12611
17.06.1964 122 No’lu İstihdam Politikası Sözleşmesi 09.11.1976/2027 20.11.1976/15769
22.06.1965 123 No’lu Asgari Yaş (Yeraltı İşleri) Sözleşmesi 08.05.1991/3729 21.05.1991/20877
28.06.1967 127 No’lu Azami Ağırlık Sözleşmesi 30.11.1972/1635 07.12.1972/14384
14.10.1970 133 No'lu Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşme (İlave Hükümler) 02.10.2003/4973 09.10.2003/25254
14.10.1970 134 No'lu İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin Sözleşme 15.07.2003/4935 -
02.06.1971 135 No’lu İşçi Temsilcileri Sözleşmesi 25.11.1992/3845 11.12.1992/21432M.
06.06.1973 138 No’lu Asgari Yaş Sözleşmesi 23.01.1998/4334 27.01.1998/23243
04.06.1975 142 No’lu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi 26.11.1992/3850 12.12.1992/21433
02.06.1976 144 No’lu Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi 26.11.1992/3851 12.12.1992/21433
13.10.1976 146 No'lu Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme 15.07.2003/4940 -
07.06.1978 151 No’lu Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi 25.11.1992/3848 11.12.1992/21432M
06.06.1979 152 No'lu Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme 16.07.2003/4946 -
06.06.1979 153 No'lu Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Sözleşme 15.07.2003/4933 -
03.06.1981 155 No'lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme 07.01.2004/5038 13.01.2004/25345
02.06.1982 158 No’lu Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi 09.06.1994/3999 18.06.1994/21964
01.06.1983 159 No’lu Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesi - -
07.06.1985 161 No'lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme 07.01.2004/5039 13.01.2004/25345
24.09.1982 164 No'lu Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme 15.07.2003/4945 -
24.09.1987 166 No'lu Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme 15.07.2003/4941 -
20.06.1988 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi 20.11.2014/6571 29.11.2014/29190
06.02.2015/29259
22.06.1995 176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi 04.12.2014/6580 12.12.2014/29203
09.02.2015/29262
17.06.1999 182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi 25.01.2001/4623 03.02.2001/24307
15.06.2006 187 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi 20.02.2009 -