İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ

Faaliyetlerimiz

BU GÜNE KADAR NE YAPTIK                       

1- İSGDER olarak toplum bilincinin artması için bu güne kadar çeşitli üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve bazı belediyelerde Ücretsiz  Yaşam Güvenliği Seminerleri Gerçekleştirildi.

2- İş güvenliği uzmanlığı sınavında çıkan hatalı sorular ile ilgili olarak üniversitelerdeki hocalarımızla işbirliği içine girerek bilim kurulu oluşturuldu ve buna göre hatalı olan sorulara itiraz edildi.

3- Son çıkan yasa ve yönetmelikler ile ilgili  bakanlık yetkilileri ile irtibata geçerek mağduriyetlerin giderilmesi ve ülkemiz şartlarına ve AB normlarına uygun olması konusunda çalışmalar yapıldı.

4- Piyasada bulunun kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili standartlara uygunluk açısından denetim yapıldı ve uygun olmayanlara yönelik gerekli çalışmalar yürütüldü

5- Her ay düzenli olarak üyelerimize ve web site takipçilerimize ve kamuoyuna yönelik e bülten yayınlandı

6- Toplumun ev kazalarına karşı alınması gereken önlemler ile ilgili çalışmalar yapıldı

7- Çalışma yaşamında yaşanan iş kazaları düzenli olarak web sitesinden duyuruldu

8- Toplumu üzen büyük iş kazalarından sonra yazılı ve görsel basında  bu iş kazalarının nedenleri ve önleme yolları ve yasal açıdan durumları değerlendirildi.

9- Twiter ve facebook adresleri ve mail grupları aracılığı ile iş arayan iş güvenliği uzmanlarına yönelik  istihdama yardımcı olundu

10- Kaynak ve doküman bulmakta güçlük çeken İş güvenliği uzmanlarına gerekli destekler sağlandı

11- 6331 sayılı sayıda istenen tekrar belge ücretlerine yönelik itiraz başvurusunda bulunuldu

12- İş güvenliği uzmanlarının uğradığı mağduriyetlerle ilgili olarak rekabet Kuruluna başvuruldu

13- İş Güvenliği sınavı öncesi sınava gireceklere yönelik ücretsiz tekrar eğitimi gerçekleştirildi.

14- İş güvenliği uzmanlarının mağduriyetleri ve diğer durumlarla ilgili açtığımız mahkemeler devam etmektedir.

 

15- İlgili Bakanlıkların Düzenlediği Çalıştaylarda Uzmanların Haklarını savunduk.

 

 

BAŞKA NELER YAPMAK  İSTİYORUZ

 

1- 6331 sayılı yasa ile ilgili çıkacak yönetmeliklerde söz sahibi olmak istiyoruz. Bunun için dernek bünyesinde komisyonlarımızı kurduk ve çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz.

2- Üye sayımızı artırarak sendikalaşmak ve iş güvenliği uzmanlarının uğrayacağı mağduriyetlerde daha fazla söz sahibi olarak mağduriyetleri gidermek istiyoruz. Bunun için gerekli çalışmaları başlatmış bulunuyoruz.

3- İlkokuldan Lise son sınıfa kadar tüm öğrencilere yönelik M.E.B. İle işbirliği çerçevesinde yaşam güvenliği felsefesini oluşturmak istiyoruz. Bunun için gerekli ön görüşmeler il milli eğitim düzeyinde başlamıştır

4- AB projelerinde ve KOSGEB projelerinde gerekli ön çalışmalar başlatılmış bu proje desteklenmeye devam edilmektedir.

5- Mevcut İl sorumlularımızı artırarak tüm Türkiye’ye yayılmak ve faaliyetlerimizi ülke genelinde gerçekleştirmek istiyoruz.

6- Bakanlık yetkilileri ve iş güvenliği çalışan ve ilgililerini bir araya getirerek İş güvenliği sempozyumu düzenlemek istiyoruz. Bunun için gerekli ön çalışmalar başlamıştır.

7- İşveren ve çalışanlara yönelik mevzuat ve iş güvenliği bilincini artırmak için faaliyetlerde bulunmak istiyoruz.

8- İSGDER olarak toplum bilincinin artması için bu güne kadar yaptığımız gibi bugünden sonra da Ücretsiz  Yaşam Güvenliği Seminerlerini Gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

9- İş kollarına özel hazırlanan TS EN standartlarına görüş verip, standart sayısının artmasını ve yaygın olarak uygulamacıları haberdar etmek istiyoruz. Bununla ilgili ön çalışmaları başlatmış bulunuyoruz.

10- Sınava girecek uzman adaylarına yönelik tekrar eğitimleri ve web sitesi aracılığı ile deneme sınavları yaparak sınava daha hazır girmelerine yardımcı olacağız.

11- İş Güvenliği Odası için ön  çalışmaları başlattık

 

12. Bu güne kadar olduğu gibi bugünden sonrada karşılaşılan mağduriyetlerde uzman arkadaşlarımıza destekte bulunmaya devam edeceğiz. 

Fotoğraflar