İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ

Dernek Yönetimi

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Mahmut CİHAN

Yön. Kur. Başkanı

 

 

Osman SAYAR

Yön. Kur. Baş. Yrd

 

 

Murat ALPAY

Yön. Kur. Baş. Yrd

 

 

Hüseyin ÇİÇEK

Genel Sekreter

 

 

Eral YÜKSEL

Sayman (Muhasip)

 

 

Hacer KAYHAN

Yön. Kur. Üyesi

 

 

Suat SARI

Yön. Kur. Üyesi

 

 

 

İhsan Can ARTUNER

Yedek üye

Abidin ÖZLER

Yedek üye

Veysel KUTLU

Yedek üye

Sevim MACİT

Yedek üye

Serap TUFAN OTO

Yedek üye

Nazife Ümid İSKİT

Yedek üye

Ahmet BAYDİLLİ

Yedek üye

 

DENETİM KURULU ÜYELERİ

HACI LATİF İŞÇEN

Den. Kur. Başkanı

 

 

ALİ İHSAN OTO

Den. Kur. Baş. Yard

 

 

RÜŞTÜ UÇAN

Den Kurulu Üyesi

 

 

Mert MAVİŞ

 Den Kurulu Yedek üye

Tuğba CURA ÇİPRUT

Den Kurulu Yedek üye

Muzaffer OĞUZ

Den Kurulu Yedek üye