İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ

IFAT EURASİA İSTANBUL 2021

IFAT EURASİA İSTANBUL 2021

22 EKİM 2021 CUMA

13:00-14:00 Tehlikeli Atıkların Toplanması Ve Bertarafının İş Sağlkığı Ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi_Zekeriya ÇELİK / Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi

14:00-15:00 Atık Yönetim Planı _ Büşra SAĞLIK_Çevre Mühendisi / Çevre Görevlisi

15:00-16:00 Çevresel Afetlere Toplumun Hazırlanması _ Fikret BEŞOĞUL / İstanbul Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

 

23 Ekim 2021 Cumartesi

13:00-14:00 Büyük Endüstriyel Kaza Kapsamındaki Çevresel Kazalar ve Dahili Acil Durum Planları _ Yrd.Doç.Dr. Hacer KAYHAN / Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi

14:00-15:00 14001 Çevre Yönetim Sisteminin İşyerlerine Entegre Edilmesi _ Turabi KARADAĞ / Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi

15:00-16:00 Sanayilerden Kaqynaklanan Emisyon / İmisyonların Ölçümleri ve Çevresel Etkiler _ Boran YEĞİN_Yeşil Beyaz Kalite ve Çevre Analiz Laboratuvarı / Çevre Mühendisi  

Diğer Duyurular